2000-2001 Jaaroverzicht 12

Het twaalfde seizoen tot 1 januari 2001 had ook weer bijzondere hoogtepunten.

Nog maar net terug uit Hongarije en de zomervakantie achter de rug mochten wij spelen op de monumentendag van de gemeente Haren in de tuin van Galerie "De Dilcht". Een prachtige Engelse landschapstuin die onze Hongaars geschoolde klanken goed wist te ontvangen.

We moesten dit seizoen afscheid nemen van Nanko de Graaf. Hij studeerde in september af als arts en kreeg een baan in Gouda. Op 29 september gaf hij een "afstudeerfeestje" in Café Marleen te Groningen. Het hele Capriccio orkest bracht hem daar een aubade op de muziek van Grönnens Laid en gaf hem een collage met allerlei Capriccio hoogtepunten.

Daarna konden we regelmatig in diverse verzorgingshuizen spelen. Nu onze reislust goed was geprikkeld met reizen naar Denemarken, Wales en Hongarije wilden wij "de kas spekken" met regelmatige concerten voor een volgende tournee. Wij gaven concerten op 27 september in het Talmahuis te Groningen, op 5 oktober in"De Enk" te Zuidlaren, op 17 oktober in het Menno Lutterhuis te Groningen en op 7 december in Beatrixoord te Haren.

Wij zullen echter ook steun gaan krijgen van de stichting "Vrienden van Capriccio" die op 9 oktober 2000 werd opgericht bij de notaris.

Op 20 november speelde een klein Capriccio vooraf en tijdens de pauze bij het 10 jarig bestaan van de filmliga in Hoogezand (‘t Kielzog)

Op 14 december speelde een dubbelkwartet op de kerstviering van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen "Vrouwen van nu" in de Edsersheerd party-schuur te Slochteren. Men zou met 8 man komen spelen maar omdat Jack de Beer deze dag 18 jaar werd kwam de hele familie de Beer meespelen en werd het 11 man (zo viert familie de Beer zijn verjaardagen).

Op 15 december gaven we zowel op de kerstconcerten van de muziekschool van Haren als van Hoogezand acte de présence. Wij speelden hier het stuk "Morgenstimmung" van Evard Grieg voor clarinet-choir bewerkt door Jack en John de Beer.

Mede door een nieuw computerprogramma om muziek te schrijven en te arrangeren staat er nog meer op stapel. Zowel een demonstratie stuk op basis van "Peter en de Wolf": van S. Prokofjef om alle verschillende klarinetten te laten horen als een bewerking van Sinterklaasmelodieen werd door John gemaakt.

Het orkest zelf werd dit jaar aangevuld met een tweede Es-klarinet en een derde Bas-klarinet(speler). Ons succes stuk "Calles de Flores" van Gordon Lewis zal met deze uitbreiding de Andalusische melodieën nog rijker en voller laten klinken.

Op 12 januari 2001 gaven wij een oprichtingsconcert gelegenheid van de
oprichting van de Stichting Capriccio in de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk
in Hoogezand. Na afloop vierden we de oprichting met een hapje en een
drankje.

Op 27 januari 2001 vond de 2e Klarinettistendag Noord-Nederland plaats in
Groningen, georganiseerd door NERV (Nederlandse Enkel Riet Vereniging). De
dag was opnieuw een groot succes. Er werd gemusiceerd door jong en oud in
verschillende ensembles en natuurlijk was er ook het grote klarinetorkest
(80 personen!). In de masterclass door Reinier Hoogerheide was veel te
leren. Op het concert werden allerlei muziekstijlen (klassiek, jazz,
klezmer en kamermuziek) ten gehore gebracht, waarmee weer werd bevestigd
dat je als klarinettist alle kanten op kunt! (Link naar de special)

Gezamenlijk met Clarinets Unlimited gaven wij een concert in de Synagoge in
Groningen op 18 februari 2001. We traden apart op en samen speelden we het
stuk “Puszta”. Het concert werd enthousiast ontvangen door het publiek
(Link naar de special)

Op 23 april speelden wij voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in
Het Gorechthuis te Haren

Op 28 en 29 april 2002 vond de eerste NERV-conventie in Utrecht plaats. Het
was voor de eerste keer dat in Nederland zo veel klarinettisten en
saxofonisten bij elkaar waren. Uniek waren ook de vele (inter)nationaal
bekende solisten, ensembles en orkesten. Er viel in 2 dagen heel wat te
doen en te beluisteren! (link naar NERV)

Op 3 en 4 juni 2001 vond ’t SWIK (Samenspeel Weekend In ’t Kielzog) plaats.
Onder begeleiding van docenten speelden we in ensembles diverse leuke
stukken. In een ensemble speelt het anders dan in een orkest, omdat je
minder steun hebt van anderen.

Op 24 juni 2001 vond het Kwartettenconcert in zaal “De Werf” van ’t Kielzog
plaats. In dit seizoen hebben diverse kwartetten wekelijks gerepeteerd.
Samenspelen is leuk en dat was ook op dit concert weer te horen!

Op 6 juli 2001gaven een aantal gevorderde leerlingen een KlarinetRecital in
“De Werf” in Hoogezand. Onder begeleiding van de pianiste Eriko Ishimoto
werd bekende en minder bekende klarinetmuziek ten gehore gebracht.

De afsluiting van dit seizoen was anders dan voorgaande jaren. Capriccio
betekent grillig en dus was er niet de afsluitende barbecue, maar een
brunch bij Motel Van der Valk in Westerbroek op de zaterdagochtend. Aan een
lange tafel genoten we van allerlei lekkernijen.

Ons eindconcert op 7 juli 2001 had als thema “Spooky takes a holiday”
meegekregen. De spookachtige sfeer en een bijzonder einde van het concert
betekenden het begin van de vakantie.