1991-1992 Jaaroverzicht 3

Dit derde seizoen begon meteen goed.

Dankzij een gift uit het Anjerfonds was het klarinetensemble een esklarinet en een contra-altclarinet rijker geworden. Een en ander werd mogelijk doordat ons orkestlid Hans Blok het Anjerfondscomité attent kon maken op het klarinet-ensemble. Maar nu waren we geen klarinetensemble meer maar een klarinetorkest.

Op 21 september nog maar net met dit speelseizoen begonnen hadden we al openbare uitvoeringen op de "gemeentedag" van zowel Haren als Hoogezand.
We speelden hier buiten in de open lucht de ouverture "Cosi van Tutti" van Mozart op het terras voor de beide gemeentehuizen.

Naast enkele voorspeelavonden in de muziekscholen hielden wij ook nog een concert in de bibliotheek "De Boekhoven" te Hoogezand op 29 november.

We hadden weer twee kerstconcerten op 12 december in het Kielzog te Hoogezand en op 19 december in de Kerkboerderij te Haren.
We speelden hier o.a. "Panis Angelicus" van Cesar Franck en twee kersttraditionals. Ook konden we we weer tijdens de pauze in het Kielzog en in Haren vooraf aan het concert onze kerstpotpourri spelen van Frank Sacci als sfeermaker.

Op 31 januari gaven we een concert in het verzorgingshuis "Voor Anker" te Sappemeer.

Op 27 februari gaven een concert in Beatrixoord te Haren. Hier kregen we ieder na afloop van het concert onze eerste roos.

In mei gaven we acte de presence aan de open dagen van de beide muziekscholen. Op 8 mei in Hoogezand en op 23 mei in Haren.

Het slotconcert was ook dit jaar in de Fraeylemaborg te Slochteren op 2 juli.