Balans Overzicht 2021 

 

 

Saldo 1 januari 2021

Bijdrages

Concert(en)

Muzikale middelen

Projecten

Bankkosten

PR

Saldo 31 dec. 2021

Saldo

 

 

Inkomsten 

3134,26

2330,00

 

 

1002,50

 

 

 

6466,76

 

 

Uitgaven

 

 

450,00

994,84

1120,00

169,50

117,07 

3615,35

6466,76