BELEIDSPLAN
STICHTING Capriccio

BELEIDSPLAN STICHTING CAPRICCIO 2020-2023

Doel van de stichting

De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de muziekuitoefening in de breedste zin met de enkelrietinstrumenten (klarinet en saxofoon) en het ondersteunen van het Capriccio Clarinet Orchestra (Choir) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks op zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Geschiedenis

Orkest

Het Capriccio Clarinet Orchestra werd in 1989 opgericht door dirigent John de Beer. Met de bedoeling om leerlingen – van jong tot oud – van de muziekscholen in Hoogezand en Haren, waaraan John de Beer als muziekdocent verbonden is, de gelegenheid te bieden om samen te spelen. Het orkest bestond eerst uit leerlingen van de muziekscholen in Hoogezand en Haren. In de loop der jaren is het orkest een regionale functie gaan vervullen. De leden komen uit de provincies Groningen en Drenthe.

Sinds de oprichting is het orkest flink groter geworden en uitgegroeid tot een volwaardig klarinetorkest. Het orkest bestaat uit de volgende secties:

Esklarinet

Eerste klarinet – verdeeld in 1A en 1B

Tweede klarinet – verdeeld in 2A en 2B

Derde klarinet

Vierde klarinet

Altklarinet

Basklarinet

Contrabasklarinet

Het orkest is een leerschool voor de leerlingen. De leerlingen beginnen na 1 à 2 lesjaren bij de vierde klarinet. Als leerlingen langer les hebben stromen zij door naar de andere secties.

De repetities vinden wekelijks plaats op zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur. In de even weken is de repetitie in het Het Kielzog in Hoogezand en in de oneven weken in ‘t Clockhuys in Haren. Als gevolg van de Corona-maatregelen hebben de repetities tijdens lockdown via Zoom plaatsgevonden.

In februari 2020 vierde het orkest het 30-jarig bestaan in De Oosterpoort te Groningen met medewerking van Edwin Rutten. Tijdens dit concert werd het muzikale sprookje van Sheherezade verbeeld. Edwin Rutten schreef en vertelde het verhaal en het beeld werd verzorgd door Anne Fie Salverda. 

Dirigent

In januari 2022 heeft dirigent John de Beer besloten om het stokje over te dragen aan Ailien de Beer. John de Beer blijft nauw verbonden aan het orkest. Hij zal zowel de nieuwe dirigent als het orkest als de (internationale) activiteiten op artistiek en organisatorisch gebied blijven ondersteunen.

Stichting

Toen het orkest steeds groter werd, een meer regionale rol begon te vervullen en internationale reizen begon te maken, werd besloten tot de oprichting van de Stichting Capriccio om alles in goede banen te leiden. De stichting is op 9 oktober 2000 opgericht. De Stichting Capriccio heeft een brede doelstelling. Het gaat niet alleen om de ondersteuning van het Capriccio Clarinet Orchestra, maar ook om het stimuleren van het spelen op enkelrietinstrumenten. Het Capriccio Clarinet Orchestra vervult een voorbeeldfunctie voor anderen zowel in Nederland als daarbuiten. 

Bestuur, organisatie en beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Geke Rouffaer

Penningmeester: Marlous Burger

Secretaris: Rina Kwebeman

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting is in het bezit van het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

De bestuursleden zijn gezamenlijk (financieel) verantwoordelijk. De bestuursleden worden bijgestaan door de dirigent en een aantal orkestleden.

Gegevens van de stichting

KvK nummer: 02071350

Bankrekening: NL24 ABNA 0588 7444 41

Adres: Van Ostadestraat 18, 9403 BE ASSEN

Email: info@capriccio.nl

Website: www.capriccio.nl

Facebook: https://www.facebook.com/Capriccio-Clarinet-Orchestra-274323602332

YouTube: https://www.youtube.com/user/CapriccioNL/featured

Financiën

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

• Jaarlijkse bijdrage van de orkestleden.

• Inkomsten uit donaties en giften.

• (Incidentele) sponsoring.

• Inkomsten uit concerten.

• Incidentele subsidies.

De inkomsten worden gebruikt voor dekking van de kosten zoals de aanschaf van muziek, huur van locaties, media en dergelijke.

Strategisch plan

Het Capriccio Clarinet Orchestra is een leerorkest voor jong en oud. Zowel beginnende als gevorderde (oud-)leerlingen maken deel uit van het orkest. Het orkest staat in principe voor iedereen open mits het orkestlid bereid is de doelstelling van het orkest uit te dragen. Het orkest is een plek om te leren samenspelen voor jong en oud. Hoewel het Capriccio Clarinet Orchestra een amateurorkest is, is er een professionele houding. Van de orkestleden wordt verwacht dat ze de repetities trouw bezoeken, hun partij oefenen en zo mogelijk een bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van het orkest.

Het Capriccio Clarinet Orchestra werkt aan de doelstellingen door activiteiten te ontwikkelen met het orkest en daarbij steeds op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en zich daarbij aan te passen aan wat de maatschappij daarin vandaag de dag van een orkest vraagt.

Dit betekent dat Capriccio zich zowel nationaal als internationaal profileert. Dit is van belang voor de brede doelstelling van het orkest, te weten het stimuleren van het spelen van enkelrietinstrumenten. 

Door de verscheidenheid aan activiteiten en het streven naar eigentijdse uitdagingen, vervult het orkest een motiverende functie voor de enkelrietinstrumenten. In een tijd waarin subsidiestromen zijn afgenomen, is dit extra belangrijk.

Voorbeelden van activiteiten

• Jaarlijks terugkerend samenspeelevenement voor klarinet en saxofoon ’t SWIK op 28, 29 en 30 december in Het Kielzog in Hoogezand-Sappemeer

• Concerten in woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking

• Deelname aan (inter)nationale klarinetevenementen

• Tournees in het buitenland

• Concerten in bijvoorbeeld kerken

• Deelname aan samenspeelmomenten van Het Kielzorg en ’t Clockhuys

• Deelname aan projecten (bijvoorbeeld muziektheater en schoolconcerten)

• Arrangeren van muziek voor klarinetorkest

Gevolgen Corona pandemie

In de jaren 2020 en 2021 heeft het orkest natuurlijk te maken gekregen met ingrijpende maatregelen vanwege de Corona pandemie. Dit heeft grote gevolgen (gehad) voor het fysiek kunnen repeteren, het organiseren van activiteiten en het geven van concerten.

Ondanks dit alles heeft het orkest toch een beperkt aantal activiteiten kunnen doen. Deze zijn te lezen in bijlage 1.

Komende periode

De komende periode staat in het teken van het weer/verder opbouwen van het orkest. De volgende activiteiten staan de komende tijd gepland. Of deze doorgang kunnen vinden, hangt af van eventuele beperkingen door Corona-maatregelen.

4 t/m 6 maart 2002 Studieweekend met concert

20 maart 2022 Concert in Martinikerk te Groningen met solise Céleste Zewald

Mei/juni 2022 SWIK (samenspeeldagen in Het Kielzog)

Langere termijn

Het Capriccio Clarinet Orchestra zal blijven werken aan de doelstellingen van de Stichting Capriccio. Er worden daarom nieuwe reizen en (internationale) activiteiten voorbereid. In hoeverre deze doorgang kunnen vinden, is afhankelijk van het verloop van de Corona pandemie. 

Bijlage 1: overzicht van activiteiten Capriccio Clarinet Orchestra seizoen 2019/2020 en seizoen 2020/2021

Augustus 2019 Openingsconcert ’t Clockhuys in Haren

November 2019 Haren’s podium

December 2019 Kerstconcert in Haren

December 2019 SWIK in Hoogezand

Februari 2020 Jubileumconcert in De Oosterpoort in Groningen met Edwin Rutten

September 2020 Benefietconcert t.b.v. UMCG kanker research fonds in Haren

Juli 2021 Slotconcert in Het Kielzog te Hoogezand

Oktober 2021 Concert in de Maartenskerk te Kollum met soliste Céleste Zewald

 BELEIDSPLAN STICHTING CAPRICCIO 2017-2020

Doel van de stichting
De Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de muziekuitoefening in de breedste zin met de enkelrietinstrumenten (klarinet en saxofoon) en het ondersteunen van het Capriccio Clarinet Orchestra (Choir) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Geschiedenis

Orkest
Het Capriccio Clarinet Orchestra werd in 1989 opgericht door dirigent John de Beer. Met de bedoeling  om leerlingen – van jong tot oud – van de muziekscholen in Hoogezand en Haren, waaraan John de Beer als muziekdocent verbonden is, de gelegenheid te bieden om samen te spelen. Het orkest bestond eerst uit leerlingen van de muziekscholen in Hoogezand en Haren. In de loop der jaren is het orkest een regionale functie gaan vervullen. De leden komen uit de provincies Groningen en Drenthe.

Sinds de oprichting is het orkest flink groter geworden en uitgegroeid tot een volwaardig klarinetorkest. Het orkest bestaat uit de volgende secties: 

Esklarinet 

Eerste klarinet – verdeeld in 1A en 1B 

Tweede klarinet – verdeeld in 2A en 2B 

Derde klarinet 

Vierde klarinet 

Altklarinet 

Basklarinet 

Contrabasklarinet

Het orkest is een leerschool voor de leerlingen. De leerlingen beginnen na 1 à 2 lesjaren bij de vierde klarinet. Als leerlingen langer les hebben stromen zij door naar de andere secties.

De repetities vinden wekelijks plaats op zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur. In de even weken is de repetitie in het Het Kielzog in Hoogezand en in de oneven weken in ‘t Clockhuys in Haren.

In maart 2015 vierde het orkest het 25-jarig bestaan.

Stichting
Toen het orkest steeds groter werd, een meer regionale rol begon te vervullen en internationale reizen begon te maken, werd besloten tot de oprichting van de Stichting Capriccio om alles in goede banen te leiden. De stichting is op 9 oktober 2000 opgericht. De Stichting Capriccio heeft een brede doelstelling. Het gaat niet alleen om de ondersteuning van het Capriccio Clarinet Orchestra, maar ook om het stimuleren van het spelen op enkelrietinstrumenten. Het Capriccio Clarinet Orchestra vervult een voorbeeldfunctie voor anderen zowel in Nederland als daarbuiten.

Bestuur, organisatie en beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter:Geke Rouffaer
Penningmeester:Marlous de Beer-Burger
Secretaris:Rina Kwebeman

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De stichting is in het bezit van het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De bestuursleden zijn gezamenlijk (financieel) verantwoordelijk. De bestuursleden worden bijgestaan door de dirigent en een aantal orkestleden. 

Gegevens van de stichting 

KvK nummer: 02071350 

Bankrekening:NL24 ABNA 0588 7444 41 

Adres:Van Ostadestraat 18, 9403 BE  ASSEN 

Email:info@capriccio.nl 

Website:www.capriccio.nl

Financiën 

De inkomsten van de stichting bestaan uit: 

 • Jaarlijkse bijdrage van de orkestleden. 

 • Inkomsten uit donaties en giften. De stichting heeft een 30-tal donateurs.  

 • (Incidentele) sponsoring. 

 • Inkomsten uit concerten. 

 • Incidentele subsidies.

De inkomsten worden gebruikt voor dekking van de kosten zoals de aanschaf van muziek, huur van locaties, media en dergelijke.

Strategisch plan
Het Capriccio Clarinet Orchestra is een leerorkest voor jong en oud. Zowel beginnende als gevorderde (oud-)leerlingen maken deel uit van het orkest. Het orkest staat in principe voor iedereen open mits het orkestlid bereid is de doelstelling van het orkest uit te dragen. Het orkest is een plek om te leren samenspelen voor jong en oud. Hoewel het Capriccio Clarinet Orchestra een amateurorkest is, is er een professionele houding. Van de orkestleden wordt verwacht dat ze de repetities trouw bezoeken, hun partij oefenen en zo mogelijk een bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van het orkest.

Het Capriccio Clarinet Orchestra werkt aan de doelstellingen door activiteiten te ontwikkelen met het orkest en daarbij steeds op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en zich daarbij aan te passen aan wat de maatschappij daarin vandaag de dag van een orkest vraagt.

Dit betekent dat Capriccio zich zowel nationaal als internationaal profileert. Dit is van belang voor de brede doelstelling van het orkest, te weten het stimuleren van het spelen van enkelrietinstrumenten.

Door de verscheidenheid aan activiteiten en het streven naar eigentijdse uitdagingen, vervult het orkest een motiverende functie voor de enkelrietinstrumenten. In een tijd waarin subsidiestromen zijn afgenomen, is dit extra belangrijk.

Voorbeelden van activiteiten: 

 • Jaarlijks terugkerend samenspeelevenement voor klarinet en saxofoon ’t SWIK op 28, 29 en 30 december in Het Kielzog in Hoogezand-Sappemeer 

 • Concerten in woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking 

 • Deelname aan (inter)nationale klarinetevenementen 

 • Tournees in het buitenland 

 • Concerten in bijvoorbeeld kerken 

 • Deelname aan samenspeelmomenten van Het Kielzorg en ’t Clockhuys 

 • Deelname aan projecten (bijvoorbeeld muziektheater en schoolconcerten) 

 • Arrangeren van muziek voor klarinetorkest 

Aanvulling mei 2019
In april 2019 werd de dirigent van het orkest langdurig ziek. De repetities van het orkest hebben doorgang gevonden, deels door leden van het orkest te laten dirigeren en deels door gastdirigenten.  

De voorbereidingen waren gestart voor het 30-jarig jubileum (seizoen 2019/2020). Capriccio geeft in 2020 2 jubileumconcerten in de kleine zaal van De Oosterpoort in Groningen. De voorbereidingen worden naar verwachting in september 2019 hervat.

Aanvulling augustus 2019
De verwachting is dat de dirigent in de komende periode langzamerhand weer kan gaan opbouwen en dat de voorbereidingen voor het jubileumjaar worden hervat. 

Pagina-einde 

Bijlage 1: overzicht van activiteiten Capriccio Clarinet Orchestra seizoen 2017/2018

Augustus 2017:Ontvangst en samenspelen met het Britisch Clarinet Ensemble 

September 2017:Optreden tijdens Open Huis van ’t Clockhuys in Haren 

Oktober 2017:Concert in de Martinikerk in Franeker 

November 2017:Optreden tijdens concert van het koor Dzvinochok en Koorschool in Sappemeer 

December 2017:Concert bij VISIO De Brink te Vries 

December 2017:’t SWIK in Het Kielzog te Hoogezand (samenspeldagen voor klarinet en saxofoon)  

Januari 2018:Optreden tijdens Open Huis van ’t Clockhuys in Haren 

Maart 2018:Ontvangst en samenspelen met Kansai Clarinet Quartet uit Japan in Hoogezand 

Maart 2018:Open repetitie met de solisten Bart de Kater en Jesse Faber van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 

April/mei 2018:UK(kie) Tournee in Engeland 

Juli 2018:Optredens tijdens het KlarinetFest in Oostende, België m.m.v. de solisten Bart de Kater, Jesse Faber en Fie Schouten 

 

Bijlage 2: Overzicht activiteiten Capriccio Clarinet Orchestra seizoen 2018/2019

September 2018:Optreden tijdens Open dag van ’t Clockhuys in Haren 

November 2018:Optreden tijdens concert van het koor Dzvinochok en Koorschool in Sappemeer 

November 2018:Concert in de Walfriduskerk te Hellum 

December 2018:Capriccio Christmas Carols in Het Kielzog te Hoogezand 

December 2018:’t SWIK in Het Kielzog te Hoogezand (samenspeldagen voor klarinet en saxofoon) 

Januari 2019:Optreden tijdens Open Huis van ’t Clockhuys in Haren 

Februari 2019:Concert in De Dilgt te Haren 

Juli 2019:Optreden tijdens slotconcert van ’t Clockhuys in Haren

N.B.:Door langdurige ziekte van de dirigent zijn er in de eerste helft van 2019 minder activiteiten geweest.