Privacy Statement
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Capriccio Clarinet Orchestra.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt Capriccio Clarinet Orchestra persoonsgegevens?
Capriccio Clarinet Orchestra verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Leden, oud-leden en donateurs van Capriccio Clarinet Orchestra;
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.
Waarvoor verwerkt Capriccio Clarinet Orchestra persoonsgegevens?
Als je mee gaat spelen bij Capriccio Clarinet Orchestra hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je aan onze ledenlijst toevoegen. We gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over orkestgerelateerde zaken. Oud-leden en donateurs informeren we over onze concerten en activiteiten waar we ze voor uit willen nodigen.
Hoe gaat Capriccio Clarinet Orchestra met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen het orkest of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Kan ik zien welke gegevens Capriccio Clarinet Orchestra van mij verwerkt?
Je kunt bij de secretaris vragen welke gegevens van jou verwerkt zijn. Je kunt ook via de secretaris vragen om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.
Deelt Capriccio Clarinet Orchestra mijn gegevens met derden?
Nee, wij delen geen persoongegevens met derden.

Responsible disclosure
Bij Capriccio Clarinet Orchestra vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om de persoonsgegevens in ons beheer en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Wij vragen je:
* jouw bevindingen te mailen naar security@capriccio.nl.
* Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
* Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
* Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
* Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wat wij beloven:
* Wij reageren binnen 10 werkdagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
* Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding,
* Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
* Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.