De stichting Capriccio ondersteunt concerten, tournees, activiteiten en de organisatie van het Capriccio Clarinet Orchestra. Om dit mogelijk te maken heeft de stichting donateurs die jaarlijks bijdragen. Je kunt ook een gift doen aan de Stichting Capriccio die - onder voorwaarden - aftrekbaar is van de belasting. Hiervoor heeft de stichting een ANBI-verklaring van de belastingdienst ontvangen die bij de belastingaftrek moet worden bijgevoegd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@capriccio.nl

Stichting Capriccio
Postbus 351
9600 AJ Hoogezand
KvK 02071350
 
ABN-AMRO Bank rekeningnummer NL24 ABNA 0588 7444 41 tnv Stichting Capriccio in Hoogezand
BIC ABNANL2A
IBAN NL24ABNA0588744441


PERSBERICHT van de Belastingdienst

De aftrek van een gift aan een goed doel of instelling kan aftrekbaar zijn van de belastingaangifte. Op de speciale website www.belastingdienst.nl/giften is informatie te vinden over de voorwaarden én kan via een zoekprogramma gecontroleerd worden of het goede doel of de instelling is aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor ANBI-instellingen veranderd. Naast de bestaande drempels en maxima, mag een particulier en/of een ondernemer alléén giften aftrekken gedaan aan een instelling die door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI-instelling. Een schenking aan een instelling die niet is aangemerkt als ANBI, is niet aftrekbaar. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.